Биз жѳнүндѳ
Абалкы баяны

«Окутуу, кеңеш берүү жана инновациялык борбору» коомдук фонду өзүнүн ишмердүүлүгүн Айылдык кеңеш кызматынын (АКК) Кеңеш берүү - окутуу борбору (КБОБ) катары 2002-жылы баштаган. АКК КБОБ айыл чарба өндүрүшүн тиешелүү маалымат менен камсыздоо жана окутуу иштерин уюштуруу жолдору аркылуу колдоо иштерин жүргүзүп келген. Кеңеш берүү - окутуу борборунун (КБОБ) негизги максаттуу тобу – фермерлер менен түздөн-түз байланышта иш алып барышкан регионалдык Айылдык кеңеш берүү борборлору жана башка уюмдар болуп саналат.

АКК КБОБ консультанттар менен фермерлердин муктаждыгына жараша маалымат чогултууда жана аларды массалык маалымат каражаттары, электрондук жолдор аркылуу таратууда, окутууда, семинарларды уюштурууда, жана китепканалар менен камсыздоодо маанилүү роль ойноду. КБОБнун окутуучу семинарлары мал чарбачылыгы, агрономия, кайра иштетүү, маркетинг жана фермердик экономика, кеңеш берүү кызматынын методологиясы жана ошондой эле кардарлар менен өнөктөштөрдүн билим базасын жана тажрыйбаларын камсыздоочу спецификалык темаларды өзүнө камтыды.

Мына ушинтип АКК КБОБ 6 жылдан ашык өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келди. Арийне, 2008-жылы АКК КБОБнун уюмдарында жүргүзүлгөн жалпы реформага байланыштуу АКК КБОБ «Окутуу, кеңеш берүү жана инновациялык борбору» коомдук фонду болуп кайра түзүлдү.  

«Окутуу, кеңеш берүү жана инновациялык борбору» коомдук фонду айыл турмушундагы жашоо деңгээлин көтөрүүгө жана кедейчиликти кыскартууга багытталган айыл чарба тармагындагы уюмдарга окутуу, кеңеш берүү жана маалымат кызматын көрсөтөт.

Биз кантип иштейбиз:

 • Өздүк тренерлер штаты;
 • Окутуп-үйрөтүүчү модулдар, брошюралар жана колдонмолор;
 • Кардарлардын керектөөсүнө жараша жекече мамиле жасоо;
 • Окуу программаларын даярдоодо кардарларды кошо тартуу;
 • Кардардын каалоосу боюнча иш-чараларды жер-жерлерде өткөрүү;
 • Интерактивдүү методдорду колдонуу;
 • Теорияны аз – практиканы арбын пайдалануу.

Биздин максаттуу топтор:

Айылдык кеңеш кызматынын областтык бөлүмдөрүнүн кызматкерлери:

 • Эл аралык жана мамлекеттик уюмдар;
 • Өкмөттүк эмес уюмдар;
 • ОКИБдин окутуу программасынын кайсы бир темасы боюнча өздөрүнүн кызматкерлерин окутууну каалаган менчик уюмдар.

ОКИБ сунуштаган кызматтары:

Айыл чарбасынын маркетинги жана менеджментин камтыган айыл чарбасынын ар түрдүү тематикасы боюнча тренингдер:

 • Семинарлар, тегерек столдор;
 • Айыл тургундары үчүн ТВ жана радио уктуруулар;
 • Газеталарга тематикалык макалаларды жарыялоо;
 • Фермерлер үчүн брошюралар жана китептер;
 • Бир нече тилдерде басылып чыккан 10 000 ашык басылмалары бар китепкана;
 • Ай сайын кызыктуу маалыматтар менен жаңыланып турган Веб-сайт.

 «Окутуу, кеңеш берүү жана инновациялар» КФнун структурасы

TAIC.kg © 2011