Биздин адистер
Карасартов Шайбек Тентимишович
Директор

Дунганов Урмат Джумадилович
Финансылык менеджер

Карбозов Алымкул Качкынбекович
Мал чарбачылыгы жана жайыттарды башкаруу боюнча координатор

Жоошов Паязидин Мусаевич
Ирригация боюнча координатор

Окишев Нурбек Абасканович
Окутуу, маркетинг жана ке\еш беръъ кызматы боюнча координатор

Индира Кулмурзаева
Маалымат таратуу жана документациялар боюнча координатор

Асыл Рыскелдиева
Котормочу

Өмүрбек кызы Кундуз
Административдик - финансы ассистенти

Азамат Бекжанов
Техникалык ассистент

TAIC.kg © 2011