Донорлор

«Жергиликтүү рынокту өнүктүрүү» долбоору (ICCO уюму тарабынан каржыланат); http://www.helvetas.kg/projects/prmp/

Агробизнестин Атаандаштыкка Жөндөмдүүлүк Борборунун (ААЖБ) «Айыл чарба өндүрүмдүүлүгүн көтөрүүнү колдоо» долбоору (Дүйнөлүк Банк тарабынан каржыланат) http://www.worldbank.org.kg; http://www.agromarket.kg/ 

«Насаатчылык иштери аркылуу СПА потенциалын жогорулатуу» долбоору (ОБСЕ каржылоосунда); http://www.osce.org/bishkek/  

«Айыл чарба өсүмдүктөрүн сугарууну жакшыртуу боюнча пилоттук көргөзмө долбоорун иштеп чыгуу жана аны ишке ашыруу боюнча жумуштардын комплекси» долбоору (ПРООН/ЕС каржылоосунда). http://www.undp.kg/

 

TAIC.kg © 2011