Биздин кызматтар

Көрсөтүлүүчү кызматтар

 • Билим берүү багытында:
  • тренингдер жана семинарлар
 • Маалымат багытында:
  • басма сөз беттерине жарыялоо,
  • веб-сайт,
  • китепкана
 • Кеңеш берүүлөр
 • Инновацияларды башкаруу

Материалдарды жана тренингдерди даярдоодо биз адаптивдүү методиканы карманабыз.

Окуулардын тизмеси

TAIC.kg © 2011