Партнерлор

 • Айылдык Кеңеш Кызматы (АКК)

 • Кыргыз Айыл Чарба Университет

 • Айыл Чарба жана Мелиорация Министрлигинин алдындагы Жайыт Департаменти

 • Мал чарбасы жана жайыт боюнча Кыргыз илим изилдөө институт

 • А. Дуйшеев атындагы Кыргыз илим изилдөө ветеринария институту

 • Кыргызагробиоборборунун эксперименталдык биолабороториясы

 • Дыйканчылык илим изилдөө институту

 • Республикалык топурак агрохимиялык станциясы

 • Кыргыз илим изилдөө ирригация институту

 • Орто Азия жана Түштүк Кавказдагы илим изилдөө уюмдарынын ассоциациясы (CACAARI)

 • Агробизнестин Атаандаштыкка Жөндөмдүүлүк Борбору

 • Жергиликтүү рынокту өнүктүрүү

 • Орто Азиянын Регионалдык Экологиялык Борбору

 • «MSDSP KG» КФ

 • АРИС

 • «Мехр Шавкат» КФ

 • «Агро Билим»

 • «Таян» КФ

 • «Билек» КФ
TAIC.kg © 2011