Уюмдун ишмердүүлүгү
Окутуу, кеңеш берүү жана инновациялык борборунун консультанттары жана тренерлери агрономия, мал чарбачылыгы, ветеринария, тоют жана тоюттандыруу, айыл чарбасынын менеджменти, жер кыртышынын түшүмдүүлүгү, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, элдик өнөрчүлүк ж.б. боюнча окутууларды жүргүзүшөт.

Биз мал чарбачылыгын өнүктүрүүнүн жана өсүмдүк өстүрүүнүн салттуу жолдорунан сырткары маркетинг жана экономика, бизнес-пландарды түзүү, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү ж.б. сыяктуу айыл чарбасынын сфераларын камтууга аракеттенебиз.

«Окутуу, кеңеш берүү жана инновациялык борбору» КФ учурда бир нече багытта иш алып барууда: мал чарбачылыгы жана жайыттар, өсүмдүк өстүрүү, өндүрүштү интеграциялык жол менен башкаруу, экономика жана маркетинг, ирригация.
TAIC.kg © 2011