Мал чарбачылык
Кыргызстан ар дайым мал чарбачылыгына басым жасаган өлкө болуп келген. Бул тармакты өнүктүрүү менен биз экономиканы жакшыртууга салым кошуп келебиз, демек жалпы калктын жашоо деңгээлин жогорулатуудабыз.

Айыл чарбасына кызмат көрсөтүү жана инвестиция тартуу долбоорунун мал чарбачылыгы компоненти боюнча атайын программасынын алкагында. ОКИБ ишке ашыра турган «Колдоо боюнча айыл чарба кызматтары» ар бир областтан алынган 15 айылдагы демонстрация жүргүзүлгөн 2 чарбада 5 жыл аралыгында мал чарбачылыгын башкаруунун бардык аспектилери боюнча окутууларды жүргүзөт.  

Биз төмөнкү багыттар боюнча тренингдерди өткөрөбүз:

  • Айыл чарба тармагында мал багуу технологиясы;
  • Канаттуулар чарбасы;
  • Аары чарбасы;
  • Тоют өндүрүү жана малды тоюттандыруу;
  • Жайыттарды рационалдуу пайдалануу;
  • Ветеринария: мал чарбасындагы ылаңдарды алдын-алуу;
  • Мал чарбасын кармоо жана зоогигиена;

Проектинин максаты: Чакан фермерлерге өндүрүштү жана алган кирешелерин жогорулатууга жардам берүү менен айыл жергесинде кедейчиликтин деңгээлин кыскартуу, тагыраак айтканда, кышкы тоюттун сапатын жогорулатуу жана көлөмүн көбөйтүү менен мал чарбачылыгын жакшыртып, ошондой эле мал чарбасындагы жана башка маанилүү практикалык тажрыйбаларды жайылтуу.

Максаттуу топ: Айыл жергесиндеги аралашкан майда айыл чарба өндүрүүчүлөрү жана мал чарбачылар, айрыкча тоолуу райондордо басымдуу.

Күтүлүүчү натыйжа: Максаттуу топтордогу фермерлер жалпысынан мал чарбачылыгы, көбүнчө кышкы тоюттар боюнча мыкты практиканы колдонушат.

Иш-чаралар билим жана тажрыйба таратуу боюнча кызмат көрсөткөн компаниялар тарабынан – негизинен ОКИБ менен контракт боюнча - АКК, ТЕS Борбору жана башка ар түрдүү жергиликтүү өкмөттүк эмес уюмдар аркылуу ишке ашырылат.

TAIC.kg © 2011